Ipsum
PLI
 • پست شده توسط مدیریت
 • زبان انگلیسی - آزمون

آزمون آزمایشی در PLI به گونه ای طراحی گردیده است که نمره کسب شده در این آزمون ها ، همان نمره ای باشد که داوطلب در آزمون اصلی کسب خواهد کرد. پس از برگزاری آزمون ، دفترچه پاسخنامه تشریحی با نظارت کارشناسان در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت و نقاط ضعف و قوت زبان آموز شناخته شده و با کمک کارشناسان پس از ارزیابی اقدام به تقویت آن می شود.

 • Ipsum
  IELTS
  آزمون آیلتس مخفف The International English Language Testing System ...
 • Ipsum
  GRE
  آزمون GRE مخفف عبارت Graduate Records Examination می باشد . همان طور که از نام ...
 • Ipsum
  GMAT
  کلاس هایGMAT مخفف Graduate Management Admission Test است که امروزه به یکی از ...
 • Ipsum
  MOCK TEST
  آزمون آزمایشی در PLI به گونه ای طراحی گردیده است که نمره کسب شده در این آزمون ها ، همان نمره ای ...