Ipsum
PLI
 • پست شده توسط مدیریت
 • زبان انگلیسی - آزمون

“The International English Language Testing System”

دوره های IELTS در PLI به صورت Skill-based (با تمرکز بر مهارتهای Speaking, Writing, Reading, Listening) در جلسات مستقل بر مبنای کتابهای طبقه بندی شده Complete IELTS برای سطوح Elementary تا Upper Intermediate از Fundamental IELTS تا Post IELTS (کارگاه های تست و رفع اشکال) و در 40 جلسه ارائه می گردد. به منظور تقویت عملکرد دلوطلبان در آزمون و همچنین تحلیل و ترفیع نقاط ضعف آنان، آزمون های آزمایشی ‘Mock Tests’ در چهار نوبت (بعد از هر 10 جلسه) برگذار می شود. بر این اساس به همراه برنامه آموزش کلاس برای داوطلبان، برنامه ریزی، کارشناسی و مشاوره آموزشی به صورت one to one صورت می پذیرد.

 • Ipsum
  IELTS
  آزمون آیلتس مخفف The International English Language Testing System ...
 • Ipsum
  GRE
  آزمون GRE مخفف عبارت Graduate Records Examination می باشد . همان طور که از نام ...
 • Ipsum
  GMAT
  کلاس هایGMAT مخفف Graduate Management Admission Test است که امروزه به یکی از ...
 • Ipsum
  MOCK TEST
  آزمون آزمایشی در PLI به گونه ای طراحی گردیده است که نمره کسب شده در این آزمون ها ، همان نمره ای ...