• پست شده توسط مدیریت
 • زبان انگلیسی - انگلیسی برای اهداف خاص

برگزاری دوره های گرامر (Sentence Structure) ، ویژه متقاضیان آزمون های GMAT , GRE , TOEFL , IELTS با هدف تقویت مهارت نوشتاری (Writing).

ارائه Vocabulary ویژه آزمون GRE براساس شناخت ریشه ها ، پسوندها (Etymology)

Amphibian به معنی دو زیست

amphi + bias + an: amphi = both, bias = life

ارائه خدمات غیر حضوری از جمله تهیه و تصحیح SOP (Statement Purpose) و CV (Curriculum Vitae)

 • Ipsum
  کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی
  دپارتمان انگلیسی آکادمی زبان PLI مفتخر است با بهره گیری از مجرب ترین اساتید ...
 • Ipsum
  Conversation
  برگزاری کلاس های فقط مکالمه سه روز در هفته در سطوح مختلف با تأکید بر پرورش مهارت های ارتباطی ...
 • Ipsum
  Movie and Discossion
  کلاس های Movie Discussion و song تأکید بر تقویت مکالمه افرادی دارد که هدف ایشان ...
 • Ipsum
  انگلیسی برای اهداف خاص
  برگزاری دوره های گرامر (Sentence Structure) ، ویژه متقاضیان آزمون های GMAT , GRE ...