• پست شده توسط مدیریت
 • زبان انگلیسی - بحث آزاد - فیلم

کلاس های Movie Discussion و Song تأکید بر تقویت مکالمه افرادی دارد که هدف ایشان قدرت بیان و شنیداری در امور روزمره و کار می باشد. در کلاس های بحث آزاد هر جلسه استاد در محیطی دوستانه راجع به موضوعات روزمره و قابل بحث در دو سطح متوسط و پیشرفته زبان آموزان را در رسیدن به اهدافشان یاری می کند. این کلاس ها هدفمند بوده ودر انتهای هر ترم زبان آموزان مورد سنجش قرار می گیرند.

 • Ipsum
  کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی
  دپارتمان انگلیسی آکادمی زبان PLI مفتخر است با بهره گیری از مجرب ترین اساتید ...
 • Ipsum
  Conversation
  برگزاری کلاس های فقط مکالمه سه روز در هفته در سطوح مختلف با تأکید بر پرورش مهارت های ارتباطی ...
 • Ipsum
  Movie and Discossion
  کلاس های Movie Discussion و song تأکید بر تقویت مکالمه افرادی دارد که هدف ایشان ...
 • Ipsum
  انگلیسی برای اهداف خاص
  برگزاری دوره های گرامر (Sentence Structure) ، ویژه متقاضیان آزمون های GMAT , GRE ...